به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

ترس از زایمان

ترس از زایمان یکی از مشکلات عمده تولد و دوران بعد از ، زایمان است. در اغلب زنان ترس زایمان همراه با افزایش درد. زنانی که زایمان طولانی و تجربه ناخوشایند زایمانی است ترس نسبت به زایمان را تجربه میکنند، از نظر افزایش مداخلات . به طوری جراحی و عواقب زایمانی بسیار آسیبپذیر هستند که مطالعات نشان میدهد ترس زیاد در دوران بارداری با افزایش  طبق تحقیقات متعدد سایر( میزان سزارین همراه شده است عوارض احتمالی ترس شامل الگوهای غیر طبیعی در ضربان قلب )، افزایش مرگ و میر حوالی تولد و جنین، نمره آپگار پایین ( همچنین تولد نوزاد با وزن کم به دنبال افزایش مقاومت شریان ، .) علاوه بر اثرات جسمی رحمی در اثر اضطراب مادر میباشد مرور مطالعات حاکی از آن است که ترس زایمان با عوارض روانشناختی نیز همراه است به طوری که ترس از زایمان با . اضطراب و اختلالات تغذیهای ارتباط معنیدار دارد ،افسردگی همچنین بروز خلق منفی یکی دیگر از عوارض روحی است که منجر به مراجعه مادران به مشاور در دوره پس از زایمان شده است .

ترس از دردهای زایمانی و احساس تنهایی در طی بارداری( به عنوان فاکتورهای پیشگوییکننده درد در طی زایمان بوده و ) و میزان سزارین انتخابی ممکن است خطر سزارین اورژانسی مطالعات متعدد در ایران از جمله در رفسنجان را افزایش دهد ( زن باردار انجام شد نشان داد که مهمترین علت که بر روی ترس از درد شدید ناشی از زایمان ،تمایل زنان به زایمان سزارین طبیعی و عدم آگاهی از عوارض سزارین میباشد .نتایج مطالعه کیفی نیز در شهر شاهرود یکی از دلایل اصلی زایمان سزارین را ترس از درد زایمان نشان داد. از سایر علل ترس از زایمان به ناتوانی یا اختلال در روابط زناشویی و کاهش. سایر مطالعات رضایتمندی جنسی همسر، اشاره شده بود انجام شده نیز بیشترین ترس از زایمان طبیعی را به صدمات مطالعهای مامایی و ترس از سلامت نوزاد نسبت داده بودند زن سوئدی با خصوصیات اقتصادی و اجتماعی با بررسی متفاوت جهت بررسی علل ترس حین زایمان، نشان داد که تجارب قبلی افراد از زایمان، وجود شخصیت ناپایدار از لحاظ خلقی، اختلالات اضطرابی، ارتباطات کمتر اجتماعی و وضعیت بالای اقتصادی اجتماعی مهمترین متغیرهای پیشگویی کننده جهت ترس از درد زایمان و تمایل بیشتر به زایمان بی درد و عمدتا. با توجه به اینکه عوامل موثر بر ترس زایمان سزارین بود در جوامع و فرهنگهای مختلف متفاوت میباشد شناخت این عوامل میتواند به منظور برنامهریزی و ارائه خدمات دوران بارداری موثر بوده و پرسنل مامائی را در ارتقای خدمات به مادر باردار یاری دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *