به کلینیک تخصصی ما خوش آمدید…

جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

رادیولوژی بر زنان باردار چه خطراتی دارد؟

دوران بارداری  یکی از حساس ترین دوران زندگی زنان است بنابراین آنها سعی می کنند از انجام اعمالی که برای سلامتی خود و جنین خطرناک است اجتناب کنند. تصویربرداری رادیولوژی یکی از مواردی است که باید با مشورت پژشک انجام شود چون  خطرات رادیولوژی  برای  جنین  مضر است.

خانم های باردار در صورت نیاز به تصویربرداری و گرافی رادیولوژی چه نکاتی را باید رعایت کنند و چه نکات پزشکی را باید مدنظر داشته باشند چه خطراتی جنین آن ها را تهدید می کند

این حساسیت د رباره تجربه انواع راد یولوژی و تصویربرد اری با اشعه ایکس نیز صاد ق است. بسیاری از ماد ران جوان که نخستین بارد اری شان را تجربه می کنند نمی د انند اگر د ر این د وران نیاز به راد یوگرافی و تصویربرد اری پید ا کنند ، چه باید بکنند ؟ آنها نمی د انند چطور بر د و د لی و شک شان برای انجام آن غلبه کنند !از آنجا که راد یولوژی انواع مختلفی د ارد و د اروهایی نیز برای انجام آن حین یا قبل از تصویربرد اری توسط فرد مصرف می شود ، بهتر است آگاهی لازم د رباره خطرات راد یولوژی و زمان مناسب و نحوه انجام آن وجود د اشته باشد تا میزان ریسک صد مه به جنین به پایین ترین حد خود برسد . د کتر نسرین زارع پور، متخصص زنان و علی طریقت نیا، کارشناس راد یولوژی د راین باره توضیحاتی را با شما د ر میان می گذارند .

در این شرایط جای نگرانی نیست

د ر سونوگرافی های تشخیصی از انتقال امواج صوتی با فرکانس های مشخص استفاد ه می شود . سونوگرافی شکلی از پرتوتابی است که سبب انتقال انرژی می شود و د ر شد ت های بسیار بالا احتمال آسیب د ید گی بافت های انسان د ر اثر حرارت وجود د ارد . با وجود این د ر محد ود ه کم شد ت تصویربرد اری سونوگرافی، استفاد ه از این روش، هیچ گونه خطر جنینی به اثبات نرسید ه است ولی د ر  سونوگرافی  های د اپلر و رنگی از شد ت های بالاتر انرژی استفاد ه می شود . با وجود این د ر این موارد نیز د ر صورت استفاد ه از پالس های کم شد ت، هیچ گونه اثر جنینی رخ نمی د هد .

تجهیزات سونوگرافی باید مجهز به نمایشگر وید ئویی میزان انرژی باشد تا از استاند ارد های تعیین شد ه فراتر نرود . د ر این موقعیت و به شرط رعایت استاند ارد های لازم خطری جنین را تهد ید نمی کند . اگر این شاخص ها کمتر از محد ود ه خطر باشد هیچ گونه آسیبی د ر پی نخواهد د اشت. با این حال منطقی به نظر می رسد از سونوگرافی فقط د ر موارد ضروری مورد تجویز پزشک استفاد ه شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *