نمونه برداری از رحم (Dilation & Curettage)

نمونه برداری از رحم (Dilation & Curettage)  فایل آموزشی نمونه برداری از رحمدیلاسیون وکورتاژ (D&C) ، یک عمل جراحی ایمن به جهت تراشیدن جدار داخلی رحم (تمامی لایه مخاطی داخل...

ادامه مطلب...