سمینار آموزشی شیردهی با شیر مادر

هرساله 11 الی 16 مردادماه، بعنوان هفته جهانی تغذیه با شیر مادر، نامگذاری شده است . به همین مناسبت، سمیناری در بیمارستان تخصصی خانواده اصفهان در روز یکشنبه مورخ 13 مرداد 98 برگزار خواهد شد.

در این سمینار، خانم دکتر مریم افقهی ، متخصص زنان، زایمان و ناباروری به تشریح ابعاد موضوع می پردازد و که از آن جمله موارد زیر میپردازد که فایل مربوطه جهت استفاده عموم، پیوست میباشد.

  1. علل امتناع شیرخوار از گرفتن پستان و عواقب آن
  2. علل گریه نوزاد
  3. نشانه ها و چالشهای کمبود شیر مادر
  4. راهکارهاو تدابیر لازم در  پیشگیری از امتناع پستان