ساعات کاری دکتر افقهی

هدف ما سلامتی و بهبودی کامل شماست

مطب محتشم کاشانی اصفهان

شنبه16:00 تا 19:30
دوشنبه16:00 تا 19:30
چهارشنبه10:00 تا 12:00

مطب خمینی شهر

شنبه 8:30 تا 11:00
یکشنبه15:00 تا 19:30
سه شنبه15:00 تا 19:30